За нас

За нас

МИСИЯ

Подготовка на децата за предизвикателствата на времето чрез стимулиране на техния потенциал и защита на правата им.

ВИЗИЯ

ДГ “ПРОЛЕТНА ДЪГА“ е любимо място на децата, осигуряващо емоционален комфорт и целенасочена подготовка за училище.

ПРИОРИТЕТИ

Защита правата на детето, успешна работа със семействата, търпимост и мултикултурен модел на отношения,екипност и превръщане на ДГ в институция с обществена значимост.

ОСНОВНИ ЦЕЛ

Щастливи деца. Спокойни родители.