БДП

БДП

Основните цели на възпитанието и обучението по БДП в ДГ "Пролетна дъга"са:

1.Формиране на начални представи за пътната среда.

2.Формиране на умения за безопасно поведение на пътя.

3.Формиране на култура на поведение на пътя.

Обучението по БДП се осъществява интегрирано по различните образователни направления или в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.Наученото през учебната година се представя на ежегодния спортен празник по БДП.