СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ "ПРОЛЕТНА ДЪГА" ЗА ПЕРИОДА 2020-2025г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ "ПРОЛЕТНА ДЪГА" ЗА ПЕРИОДА 2020-2025г.