В МНОГО РАДОСТ, ТРЕПЕТ И ВЪЛНЕНИЯ ПРЕМИНА ТЪРЖЕСТВОТО НА ГРУПА “ГЪБКА” ПРИ ДГ “ПРОЛЕТНА ДЪГА” Децата отбелязаха красивите и пъстри пролетни празници Лазаровден, Цветница, Великден и Гергьовден, пресъздадоха традиции и обичаи, свързани с тях.

В МНОГО РАДОСТ, ТРЕПЕТ И ВЪЛНЕНИЯ ПРЕМИНА ТЪРЖЕСТВОТО НА ГРУПА “ГЪБКА” ПРИ ДГ “ПРОЛЕТНА ДЪГА”  Децата отбелязаха красивите и пъстри пролетни празници Лазаровден, Цветница, Великден и Гергьовден, пресъздадоха традиции и обичаи, свързани с тях.

В МНОГО РАДОСТ, ТРЕПЕТ И ВЪЛНЕНИЯ ПРЕМИНА ТЪРЖЕСТВОТО НА ГРУПА “ГЪБКА” ПРИ ДГ “ПРОЛЕТНА ДЪГА” Децата отбелязаха красивите и пъстри пролетни празници Лазаровден, Цветница, Великден и Гергьовден, пресъздадоха традиции и обичаи, свързани с тях.